Garantie aanvraag
(RMA)


Download hier het RMA fomulier.

Belangrijk:

Stuur ALTIJD een juiste omschrijving en een kopie van uw factuur + garantiebewijs mee. Bij het ontbreken van deze documenten kunnen wij een retourzending niet in behandeling nemen. Bij twijfel kunt u ons altijd mailen, bellen of een whatsapp bericht sturen

U kunt uw retour zendingen richten aan:

ASH Performance
Everdenberg 329
4902 TT Oosterhout

Chat Icon Instagram Chat Icon Whatsapp